facebook

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА "ФУТБОЛ УКРАЇНИ"

Всеукраїнська професійна спілка «Футбол України» - є неприбутковою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах футболістів, працівників асоціацій, футбольних клубів і громадян, пов’язаних спільними інтересами професійної діяльності, спрямованої на розвиток і піднесення авторитету українського футболу, представляє і захищає права та інтереси членів Профспілки.

Профспілка «Футбол України» створена 8 липня 2000 року в м. Києві та відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зареєстрована в Міністерстві юстиції України, має всеукраїнський статус (свідоцтво про легалізацію №1522).

19 листопада 2003 року Всеукраїнська професійна спілка «Футбол України» увійшла до складу Федерації профспілок України.

Метою діяльності Профспілки є вираження, представлення інтересів і захист прав первинних профспілкових організацій, координація їхніх колективних дій, сприяння єдності профспілкового руху, представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах місцевого самоврядування, у взаємовідносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Партнери

fpu logo

vafp logo

ffu logo

upl logo

 pfl logo