facebook

Які нові форми та методи діяльності мають бути задіяні для поглиблення соціального діалогу, надання йому більш реального, конструктивного та креативного характеру? Ці та інші питання обговорили учасники засідання Центральної Ради Профспілки  працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України. В заході взяли участь та виступили Перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін, президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, члени Центральної Ради Профспілки.

У доповіді «Про хід виконання Основних напрямів дій Профспілки хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2016-2020 роки», з якою виступив Голова Профспілки Василь Мойсюк, виступах учасників засідання зазначалось: виборними органами організацій профспілки проводиться робота, направлена на захист прав членів профспілки на працю, продуктивну зайнятість, гідну оплату праці та ліквідацію заборгованості з її виплати, створення безпечних і здорових умов праці, організаційне та фінансове зміцнення. Центральна Рада профспілки, обласні, Київська міська і первинні організації здійснюють пошук нових шляхів конструктивної співпраці та соціального діалогу з органами державної влади і роботодавцями.

       Наводилися конкретні приклади плідної діяльності Центральної Ради профспілки. Так у 2017 році укладено три галузеві угоди з відповідними міністерствами і об’єднаннями роботодавців, якими визначено розмір тарифної ставки робітника 1 розряду, що становить від прожиткового рівня для працездатних осіб у хімічній промисловості 128%, у нафтопереробній – 120%, у медичній і мікробіологічній – 140%. Беручи за основу галузеві угоди, на 144 підприємствах галузі, що становить 98% від їх загальної кількості, укладені і діють колективні договори, якими охоплено 99% працюючих, тобто майже всі працівники підприємств, що входять до сфери впливу профспілки. Однак, розмір тарифної ставки робітника 1-го розряду, встановлений на рівні галузевих угод, або вище, змогли встановити на 87 підприємствах, або 61% від загальної кількості.

 Обласними і первинними організаціями проводилася робота щодо підвищення професійного рівня своїх представників. У 2017 році різними формами навчання було охоплено 2186 профспілкових працівників, активістів і членів профспілки, із них взяли участь у семінарах, тренінгах 1569 слухачів, в науково-практичних конференціях, круглих столах – 160 осіб, у навчанні з питань охорони праці – 201 осіб, у міжнародних освітніх проектах – 7 осіб.

                                   ХИМ1

        Центральною Радою профспілки, разом з обласними і первинними організаціями здійснювався громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, вживалися відповідні заходи щодо створення на підприємствах безпечних і нешкідливих умов праці, що сприяло зменшенню виробничого травматизму. Так, за період після VI з’їзду (2016-2017 роки), порівняно з (2015-2014 роками) кількість нещасних випадків на підприємствах зменшилась на 23% . Внаслідок зменшення нещасних випадків на виробництві на 16% стало меньше днів непрацездатності.  Позитивна тенденція до зменшення випадків загального травматизму спостерігається на підприємствах Дніпропетровської, Київської, Луганської, Сумської областей та міста Києва. На підприємствах Харківської області протягом багатьох років не було травматизму. На підприємствах галузей за останні два роки не було зареєстровано ні одного  випадку профзахворювань.

 Разом з тим, підкреслювалось у доповіді та виступах, профспілкові організації діють в умовах реформування країни та триваючої війни на сході України, що створює значні економічні і соціальні проблеми. Рівень життя більшості громадян не покращився, порушуються конституційні права працюючих, зростає заборгованість із виплати заробітної плати, на багатьох підприємствах скасовуються або обмежуються соціальні гарантії, відбувається скорочення працівників, ліквідація підприємств та профспілкових організацій.        На початок 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася до 216,8 млн. грн., із них 156 млн. грн. – борги компанії OSTCHEM перед працівниками підприємств, які випускають мінеральні добрива. Протягом останніх років ЦР профспілки неодноразово зверталася до компанії, Кабінету Міністрів України і Президента України щодо вирішення питання роботи підприємств та погашення боргу по зарплаті. На ПрАТ «Рівнеазот» і Черкаському ПАТ «Азот» виплачують поточну зарплату і частково погашають борг. Складніша ситуація склалася на ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», де борги по зарплаті за минулий рік не погашено.

       Зупинка виробництва і несприятлива економічна ситуація на підприємствах сприяла відтоку кадрів. Загальна кількість працівників, які у 2017 році припинили трудовий договір з підприємствами понад 12 тисяч осіб, а це  20% від усіх працюючих, в тому числі за власним бажанням майже 10 тисяч, за скороченням штату звільнено 723 особи. У зв’язку з цим зменшилося профспілкове членство. Через недостатнє фінансування та відсутність у обласних організаціях фахових спеціалістів (правових інспекторів, економістів) знижується ефективність профспілкової діяльності із захисту прав членів профспілки.

                                                       ХИМ2

У своєму виступі заступник Голови ФПУ Олександр Шубін проінформував присутніх про діяльність Федерації профспілок України щодо підвищення ефективності соціально-економічного захисту людини праці. Він наголосив на тому, що в Україні фактично відсутня державна політика щодо розвитку економічного, зокрема промислового комплексу. При цьому ігноруються конкретні та ділові пропозиції профспілок та роботодавців. Але профспілки і надалі будуть намагатися активно брати участь у розробці та втіленні нових, прогресивних форм та методів розвитку промислового потенціалу, не забуваючи про свою головну задачу – захист законних прав та інтересів людини праці.

Олександр Шубін зазначив: ФПУ, її членські організації, зокрема Профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України. намагаються змінити у позитивний бік ситуацію щодо захисту вітчизняного виробника. На жаль, на сьогодні державна політика у цьому питанні далека від необхідної.

Заступник Голови ФПУ заявив, що одним з основних питань в діяльності профспілок залишається питання заборгованості по виплаті заробітної плати, яка станом на 1 березня 2018 року склала майже 2, 5 млрд. гривень. Тому керівництво ФПУ не тільки звертається з листами до тих, від кого залежить вирішення цього питання, але і вже провело низку продуктивних зустрічей з ними.

                                  ХИМ3

Додамо, що у той же день, 24 квітня, Олександр Шубін взяв участь у селекторної нараді Міністерства юстиції України щодо роботи штабів, мобільних груп у сфері стягнення заборгованості з виплати заробітної плати. 

       Учасники засідання ухвалили постанову, у якої, зокрема, доручили Центральній Раді профспілки, обласним, Київській міській і первинним профорганізація продовжити роботу з реалізації завдань Основних напрямів дій Профспілки:

-         підвищення ефективності захисту соціально-трудових прав працівників через систему колективних договорів і угод та використання механізмів врегулювання колективних трудових спорів;

-         збереження діючих та утворення нових високопродуктивних робочих місць, забезпечення умов для реалізації трудового потенціалу та його професійного розвитку;

-         забезпечення законодавчого встановлення розміру прожиткового мінімуму для працівників з урахуванням його фактичного розміру та витрат на придбання або оренду житла, медичне обслуговування, освіту;

-         погашення заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати;

-         посилення громадського контролю, у тому числі систематичне проведення профспілкових перевірок фактів порушення прав членів профспілки, оперативне реагування на такі порушення та вимагати їх усунення роботодавцями, а в разі їх відмови, ініціювати розгляд цих питань відповідними органами Держпраці, місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців для вжиття ними необхідних заходів реагування або звернення до судових органів;

-         посилення вимог до посадових осіб, які займаються питаннями охорони праці;

-         проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед членів профспілки про права працівників на охорону праці і їх захист;

-         ведення обліку нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванні, з інформуванням вищестоящих органів;

-         продовження роботи щодо забезпечення законних прав працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, актуалізації Списків №1 та №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію на пільгових умовах;

-         організація активних форм протесту, якщо інші форми співпраці не будуть ефективними щодо захисту прав членів профспілки;

-         посилення мотивації профспілкового членства;

-         підвищення професійного рівня профспілкових працівників і активу;

-         продовження практики підтримки молоді у профспілкових організаціях, обов’язковості встановлення та дотримання норм представництва молоді у виборних органах профспілки, відповідно до кількісного їх складу у чисельності.

Було також прийнято рішення: Центральній Раді Профспілки  звернуться до Президента України і Прем’єр-міністра України щодо вирішення питань  роботи підприємств, що виробляють мінеральні добрива та погашення заборгованості із виплати заробітної плати на ПрАТ «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» і ПАТ «Азот» у м. Черкаси, а також здійснення контролю за приватизацією ПАТ «Одеський припортовий завод» та виставлення на продаж у травні 2018 року державного пакету акцій.

 

 

Партнери

fpu logo

vafp logo

ffu logo

upl logo

 pfl logo