facebook

Відеоматеріали

12

В заході взяли участь та виступили Голова СПО обєднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. заступник Міністра охорони здоровя України Роман Илик, заступник Голови Національної служби посередництва та примирення Сергій Гербеда.

Голова Профспілки Вікторія Коваль виступила з доповіддю «Про виконання вимог Профспілки та  завдання організацій Профспілки щодо  посилення соціально-економічного захисту  членів Профспілки в умовах реформування галузі».

Вона проінформувала присутніх про дії Профспілки, окреслила завдання, які стоять перед нею в непростих умовах реформування галузі. Зокрема вона зазначила, що Профспілка та її організаційні ланки у 2017 році через ускладнення соціально-економічної ситуації в галузі та порушення трудових прав працівників, зокрема на своєчасну виплату заробітної плати, належно використовували, передбачені законодавством, повноваження з метою забезпечення захисту трудових та соціально-економічних прав і законних інтересів членів Профспілки.

Активні дії Профспілки  (Всеукраїнська акція протесту, 19.09.2017) спонукали Уряд до розробки та прийняття низки рішень щодо ліквідації дефіциту коштів на виплату заробітної плати. Повністю ліквідувати заборговану за 2017 рік заробітну плату працівникам комунальних закладів охорони здоров’я вдалося лише станом на 1 березня 2018 року за рахунок асигнувань 2018 року. Через недостатнє фінансування галузь охорони здоров’я України стабільно утримує негативний рейтинг за рівнем середньомісячної заробітної плати працівників серед галузей економіки.

Питання підвищення заробітної плати медпрацівникам та ліквідація «зрівнялівки» в оплаті праці постійно перебували на порядку денному Профспілки. На адресу Голови ВРУ, Прем’єр-міністра України, в. о. Міністра охорони здоров’я України, Міністра соціальної політики України систематично спрямовувалися вимоги Профспілки про вжиття невідкладних заходів щодо збільшення фінансування охорони здоров’я з метою зростання рівня заробітної плати в галузі.

Профспілка вважає неприйнятним задеклароване Міністерством підвищення заробітної плати у 2018 році лише працівникам первинної ланки, при залишенні ганебного рівня оплати праці працівників, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу. Низький рівень заробітної плати та соціальна незахищеність працівників галузі охорони здоров’я вже призвели до катастрофічного відтоку медичних кадрів. Так, якщо у 2016 році в цілому по країні не вистачало 40 тисяч лікарів, то у 2017 році цей показник зріс до 40 472 лікарів.

Залишаються невизначеними і питання забезпечення прав та гарантій медичних працівників комунальних некомерційних підприємств щодо умов оплати їх праці, додержання нормативів навантаження, норм скороченого робочого часу, пільгового пенсійного забезпечення тощо.За таких умов особливого значення набуває колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин – колективний договір стає ключовим нормативним актом на рівні закладу охорони здоров’я. Соціальний діалог на галузевому рівні перебуває на вкрай низькому рівні.

Залишилася поза увагою Міністерства охорони здоров’я України вимога щодо початку колективних переговорів по укладанню Галузевої Угоди на новий термін. Акція протесту Профспілки сприяла початку роботи примирної комісії по врегулюванню колективного трудового спору між Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України.

Зважаючи на викладене, ЦК Профспілки констатує, що в умовах відсутності конструктивного соціального діалогу активний захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан залишається одним із найефективніших способів привернення уваги влади до проблем галузі та спонукання до пошуку можливостей щодо їх вирішення.

Стосовно боргів по заробітної платі Григорій Осовий проінформував присутніх, що робота по їх погашенню вже розпочалася. Це питання також має бути враховано у Бюджетної резолюції, яку буде приймати на своєму засіданні кабінет Міністрів. Зі свого боку, наголосив профспілковий лідер, профспілкова сторона внесла до проекту цієї резолюції свої пропозиції, спрямовані на ефективний соціально-економічний захист людини праці.

Відповідаючи на запитання про ситуацію, яка склалася зі спробами відчуження профспілкової власності у Полтаві, Закарпатті, інших регіонах, Григорій Освоий повідомив, що цьому питанню було присвячено засідання Президії ФПУ, воно обговорювалося на засіданні Ради ФПУ. На рівні ФПУ, її членських організацій зараз проводиться активна робота по недопущенню свавілля та беззаконня у цьому питанні. Григорій Осовий від імені ФПУ звернувся з цього питання з листом до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Була створена робоча група, яка вже працює по «гарячих точках», таких, як Полтава і Ужгород, де є спроби забрати профспілкові будівлі. 17 квітня відбулось друге засідання цієї робочої групи, яка має підгодовувати відповідні пропозиції для зустрічі з Головою Уряду для урегулювання в цілому питання профспілкового майна.

                                   МЕД2

Голова ФПУ зазначив, що ФПУ підготувала свій профспілковий законопроект з цього питання, у відповідності з яким все майно, яке є у профспілок на момент прийняття закону є їх власністю, а ті об’єкти, що свого часу було відчужено у профспілок, можуть також використовуватися в інтересах суспільства  за участю профспілок на умовах, які будуть визначені законом. Але, перш за все, профспілки вимагають відміни розпорядження Кабміну, яке стосується передачі профспілкової будівлі в Полтаві Генеральній прокуратурі, в Ужгороді – державної судової адміністрації.

Заслухавши доповідь Голови Профспілки Вікторії Коваль «Про виконання вимог Профспілки та  завдання організацій Профспілки щодо  посилення соціально-економічного захисту  членів Профспілки в умовах реформування галузі» та розглянувши інформаційні матеріали про роботу Профспілки працівників охорони здоров’я України за період з 27 квітня 2017 року по 17 квітня 2018 року, ЦК Профспілки постановив визнати дії Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Вимог попереджувальної Всеукраїнської  акції протесту Профспілки від 19.09.2017 незадовільними.

Було доручено Президії Профспілки вжити заходів щодо: збільшення фінансування галузі охорони здоров’я для значного підвищення рівня заробітної плати працівникам охорони здоров’я та забезпечення диференціації в оплаті праці медичного персоналу та інших працівників галузі; недопущення масового скорочення медпрацівників та збереження кадрового потенціалу галузі в умовах реформування.

         Президії також доручено домагатися від Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України:

- визнання існуючих умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я - бюджетних установ мінімальними гарантіями в оплаті праці працівників закладів охорони здоров’я - казенних та комунальних некомерційних підприємств.

- збереження існуючих пільг та гарантій, зокрема, зарахування часу роботи у закладах охорони здоров’я - казенних та комунальних некомерційних підприємствах до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років та надбавки за тривалість безперервної роботи у державних та комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання.

- визначення механізму виконання положень абзацу другого частини 3 статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» відповідно до якого при розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників є величина, що є не меншою за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

- запровадження страхування професійної відповідальності медичних працівників.

- скасування постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я» від25.03.2014 р№ 95, нормами якої обмежені виплати надбавок медпрацівникам протитуберкульозних закладів, системи екстреної медичної допомоги, первинної ланки.

 

Партнери

fpu logo

vafp logo             ffu logo

upl logo     pfl logo